Infrastruktur

Anfall på komplex IT-infrastruktur blir allt vanligare och attackerna blir allt mer sofistikerade då angriparna har tillgång till avancerad utrustning. Angriparna riktar in sig på DCS (Distribution Control Systems) och industriella informations- och styrsystem (SCADA). Dessa system är populära i de flesta förädlingsindustrier och tillverkningsanläggningar. De flesta attacker kan identifieras som skadlig skadlig kod som identifierar sig som SCADA eller till och med som ofrivillig programvarusökning för specifik information relaterad till SCADA. Huvudmålet med dessa attacker är att identifiera och stjäla känslig information.

Medan SCADA och andra liknande system är viktiga verktyg för stor datainsamling, är de också sårbara för att bli riktade mot cyberattacker. Detta har uppmärksammats av EU genom införandet av NIS-direktivet som ställer höga krav på samhällskritiska institutioner att systematiskt arbeta med informationsäkerhet och rapportera intrång till myndigheterna.

Vårt företag kan hjälpa dig att undvika sådana attacker genom att till exempel välja en strategi som skiljer flödet av information mellan dina system olika komponenter. Vi har goda kunskaper inom ISO 27000 som är en internationellt erkänd standard för att följa NIS-direktivet.Hello Jiggsoft,

My is and

my is

I have a for you,