Omvärldsbevakning

Vi lever i en osäker värld där kapplösningen mellan angripare och itsäkerhetsföretag har resulterat i att de som angriper innehar toppmodern utrustning som de flesta antivirusprogram inte kan detektera. Att skydda sig mot den här typen av attacker kan te sig vara en omöjlig uppgift, historiens gång har dock visat att inhämtning av underrättelseinformation att fatta beslut under osäkra tider. Vår övertygelse är att genom att samla in, kartlägga och korrelera enorma mängder information från de mörkaste sidorna på darknet är det möjligt att bygga lösningar som kan motverka angrepp - detta kan liknas vid tillverkning av vaccin.

 

  


 

 

Visste du att endast 10% av innehållet på webben kan nås med hjälp av sökmotorer? Den resterande informationen är antingen inte indexerad eller medvetet dold från användare som inte använder exempelvis TOR. Varje dag publiceras nya metoder för att kunna genomföra angrepp i hemliga forum som kräver särskild tillgång och den datan används av angripare för att bygga lösningar som slår ut antivirusskydd och brandväggar. Vi samlar manuellt in information från sådana webbsidor, likväl samlar vi också in information från över 5000 dolda webbplatser genom maskininläringsteknik. Informationen analyseras och mönster/trender hos de olika metoderna och teknologierna identifieras. Informationen används sedan för att bygga lösningar som exempelvis Chernobyl eller sensorsystem som kan stoppa attacker, trots att antivirusprogram och brandväggar har blivit utslagna.