Penetrationstest och sårbarhetsanalyser

Ett penetrationstest kan enklast beskrivas som att adoptera samma taktik, tekniker och förfaranden som en angripare för att kunna testa ett systems motståndsförmåga. Ett penetrationstest per definition omfattar inte bara fysiska USB-attacker. Denna term inkluderar även men är inte begränsad till testning av trådlösa nätverk, lokala nätverk, applikationer och webbplatser. Utöver våra egenutvecklade verktyg som Chernobyl använder vi bland annat Metasploit, OWASP Zed Attack Proxy, Browser Exploitation Framework (Beef), Pupy och OpenVAS för att nämna några exempel. Alla våra tester är baserad på den främsta metodiken, vi är väl bekanta med standarder som OWASP, PTES, OSSTMM, NIST 800-115, PCI DSS, BSI och ISO / IEC 27000-serien.

Våra penetrationstester kräver inte att några konsulter skickas till ditt företag, även om vi också erbjuder fysiska attacker. Vi skickar istället rätt utrustning till dig och etablerar en säker tunnel tillbaka till vårt huvudkontor. Denna arbetsmetod reducerar kostnaderna, sparar tid och gör det möjligt för många specialister att delta i samma projekt och hitta den optimala lösningen för dig!

Hello Jiggsoft,

My is and

my is

I have a for you,