Konsulttjänster

En bra strategi för cybersäkerhet involverar hela organisationen, inte bara den underliggande tekniken utan även användare, processer och organisationskulturen. Det finns en hel djungel av metoder och ramverk för detta, problemet är dock att det är svårt att skydda sig mot ett angrepp. Även om Jiggsoft utvecklar innovativa produkter med just det syftet är vi väl medvetna om att det saknas garantier för att förebygga en attack.

Olika myndigheter och företag i hela världen har därför uppmärksammat en modell som heter “Business Continuity Management”. Utgångspunkten är att skapa en organisatorisk motståndskraft med syftet att skydda företagets intressen och driftsäkerhet, även om en angripare lyckas ta sig förbi olika skydd kan ytterligare skydd och motåtgärder leda till att den negativa påverkan vid en attack förminskas betydligt.

Vi kan hjälpa er att både utarbeta strategier och tekniska lösningar som minimerar ett angrepps inverkan på er verksamhet utifrån “best practice”, även om inget skydd är komplett är det möjligt att skapa goda förutsättningar för bästa motståndsförmåga.Hello Jiggsoft,

My is and

my is

I have a for you,